OPENING HOURS

  Monday to Wednesday 09:00am-01:00am
  Thursday & Friday 09:00am-01:30am
  Saturday 10:00am-01:30am
  Sunday 10:00am-01:00am

  LOCATION

  Peisistratou 4-6,
  17674 Kallithea

  PHONE

  210 942 7722

  facebook-icon60px       foursquare-icon60px       instagram-icon60px