Monday to Sunday 9:00am – 1:30am

LOCATION

Peisistratou 4-6,
17674 Kallithea

PHONE

210 942 7722

facebook-icon60px       foursquare-icon60px       instagram-icon60px