OPENING HOURS

Monday to Wednesday 09:00am-01:00am
Thursday & Friday 09:00am-01:30am
Saturday 10:00am-01:30am
Sunday 10:00am-01:00am

LOCATION

Peisistratou 4-6,
17674 Kallithea

PHONE

210 942 7722

facebook-icon60px       foursquare-icon60px       instagram-icon60px